Browse

中國攝影供應社

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
中國攝影供應社Zhongguo she ying Gongying sheOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 12
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 4 - Photographer
聖瑪利亞女校五十周紀念會時女生表演五十年前女子之生活及服裝之攝影Shengmaliya nu xiao wu shi zhou nian hui shi nu sheng biao yan wu shi nian qian nu zi zhi sheng huoPhoto of the life and the clothing fifty years ago in the performance by female students at the celebration for the 50th aniversary of St. Mary Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 7 - Photographer
晏摩氏女校高中全體畢業生Yanmoshi nu xiao gao zhong quan ti bi ye shengAll the graduates from Anmo Girls' High School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 14 - Photographer
培成女校初中全體畢業生Peicheng nu xiao chu zhong quan ti bi ye shengAll the graduates from Peicheng Girls' Middle School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 8 - Photographer
朱文誠女士健美之體格Zhu Wencheng nu shi jian mei zhi ti geMs Zhu Wencheng's beautiful and healthy physique
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 2 - Photographer
(上) 主席台下的女運動員(shang) zhu xin tai xia de nu yun dong yuantop: sportswomen in front of the stage
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 2 - Photographer
(下) 開會時全體運動員參加典禮 (xia) kai hui shi quan ti yun dong yuan can jia dian libelow: all the sportswomen joining the ceremony
 


Advertisement
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 53 - mentioned in article
最完備,最考究,最精良: 冲晒放大zui wan bei, zui kao jiu , zui jing liang: chong shai fang daThe most complete, the most exquisite, the most refined : developing and magnifying the film
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 41 - mentioned in advertisement
標準露光儀 — 高維祥,林澤蒼 — 發明biao zhun Luguangyi - Gao Weixiang, Lin Zecang - fa mingStandard exposure meter, invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 49 - mentioned in advertisement
標準露光儀biao zhun lou guang yi
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 27, page: 58 - mentioned in advertisement
高維祥,林澤蒼最新發明 標準露光儀 Gao Weixiang ,Lin Zecang zui xin fa ming biao zhun lu guang yi Standard exposure meter, lately invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 63 - mentioned in advertisement
高維祥,林澤蒼最新發明 標準露光儀Gao Weixiang, Lin Zecang zui xin fa ming biao zhun lu guang yi Standard exposure meter, lately invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 35, page: 71 - mentioned in advertisement
影星貼照簿ying xing tie zhao buMovie Stars Photo Album