Browse

克齊

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
克齊Ke QiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 140, 141 - Author
役使魔神Yi shi mo shenInstigate the evils and gods
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 141, 142 - Author
小銀元的變化Xiao yin yuan de bian huaThe change of a quarter
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 96 - Author
夢的理由Meng de li youThe reasons for dream
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 46, 47, 48, 49 - Author
生殖原理輿原人之見解Sheng zhi yuan li yu yuan ren zhi jian jieOpinions about the original human and procreate principle
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 71, 72, 73, 74 - Translator
小貓Xiao maoLittle cat