Browse

許祖蔭

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
許祖蔭Xu Zuyin Given Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 25
Image
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 46 - Photographer
北平夏凝麗女士 Beiping Xia Ningli nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 34 - Photographer
北平藝文幼稚園學生表演內安舞Beiping Yiwen you zhi yuan xue sheng biao yan nei an wu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 25, page: 20 - Photographer
華北游泳池比賽,北平市預賽參加者黃瑤英女士Huabei you yong chi bi sai , Beipingshi yu sai can jia zhe Huang Yaoying nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 26, page: 31, 31 - Photographer
華北游泳比賽會中之青島女選手何氏四姊妹(左至右)玉蘭,文靜,文雅,文錦。Huabei you yong bi sai hui zhong zhi Qingdao nu xuan shou He shi si jie mei ( zuo zhi you ) Yulan , Wenjing , Wenya , Wenjin 。
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 1 - Photographer
華北運動會跳高健將北平市張林端女士(右)方絪女士(左)Huabei yun dong hui tiao gao jian jiang Beiping shi Zhang Linduan nu shi (you) Fang Yin nu shi (zuo)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 2 - Photographer
華北運動會女子二百公尺接力決賽北平隊(右至左)蘭滌清、徐秀榮、張素慧、方絪Huabei yun dong hui nu zi er bai gong chi jie li jue sai Beiping dui (you zhi zuo) Lan Diqing, Xu Xiurong, Zhang Suhui, Fang Yin
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 31 - Photographer
中的姑娘們:(右)八十公尺低欄決賽第一名陳端儀女士zhong de gu niang men: (you) ba shi gong chi di lan jue sai di yi ming Chen Duanyi nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 31 - Photographer
中的姑娘們:(左)壘球擲遠決賽第一名原恆瑞女士zhong de gu niang men: (zuo) lei qiu zhi yuan jue sai di yi ming Yuan Hengrui nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 31 - Photographer
中的姑娘們:八磅鐵球第一名北平陳婉若女士zhong de gu niang men: ba bang tie qiu di yi ming Beiping Chen Wanruo nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 37, page: 36 - Photographer
球戰之活躍:北平女子一中排球演習qiu zhan zhi huo yue: Beiping nu zi yi zhong pai qiu yan xi
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 60 - Photographer
社會棟樑:北平翊教中學本年度高中畢業生全體合影she hui dong liang: Beiping Yijiao zhong xue ben nian du gao zhong bi ye sheng quan ti he yingPillars of society: Group photo of this year´s graduates of Beiping Yijiao Highschool
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 2 - Photographer
北平周保靈女士Beiping Zhou Baoling nu shi
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 4, page: 2 - Photographer
平楊憶娃女士Ping Yang Yiwa nu shiMs. Ping Yang Yiwa
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 23, page: 19 - Photographer
短跑健將李葆英女士duan pao jian jiang li bao ying nu shiSprinter Mrs. Li Baoying
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 1 - Photographer
北平名媛徐麗娜女士近影Beiping ming yuan Xu Lina nu shi jin yingThe close-up picture of the socialite aristocracy Ms. Xu Lina
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 1 - mentioned in caption
北平名媛徐麗娜女士近影Beiping ming yuan Xu Lina nu shi jin yingThe close-up picture of the socialite aristocracy Ms. Xu Lina
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 41 - Photographer
北平國立藝專十九周紀念遊藝會之許汶欣(右)周萍(左)二女士之胡拉舞 許祖蔭攝Beiping guo li yi zhuan shi jiu zhou ji nian you yi hui zhi Xu Wenxin(you)Zhou Ping(zuo)er nu shi zhi hu la wuHula Dance by Xu Wenxin(right) and (Zhou Ping(left) in the social party of the nineteenth anniversary of the national arts school in Beijing
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 41 - mentioned in caption
北平國立藝專十九周紀念遊藝會之許汶欣(右)周萍(左)二女士之胡拉舞 許祖蔭攝Beiping guo li yi zhuan shi jiu zhou ji nian you yi hui zhi Xu Wenxin(you)Zhou Ping(zuo)er nu shi zhi hu la wuHula Dance by Xu Wenxin(right) and (Zhou Ping(left) in the social party of the nineteenth anniversary of the national arts school in Beijing
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 41 - Photographer
國劇表演“虹霓関“飾丫鬟之王守亨女士 許祖蔭攝guo ju biao yan "hong ni guan" shi ya huan zhi Wang Shouheng nu shi XuZuyin shenational drama performance "Hongniguan" by Miss Wang Shouheng photographed by Xu Zuyin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 41 - mentioned in caption
國劇表演“虹霓関“飾丫鬟之王守亨女士 許祖蔭攝guo ju biao yan "hong ni guan" shi ya huan zhi Wang Shouheng nu shi XuZuyin shenational drama performance "Hongniguan" by Miss Wang Shouheng photographed by Xu Zuyin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 20 - Donor
北平五大學聯合畢業典禮學院音樂系畢業之女生Beiping wu da xue lian he bi ye dian li xue yuan yin yue xi bi ye zhi nu shengGirls graduated from the Music Department at the joint graduation ceremony of five Beiping universities
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 20 - Photographer
北平五大學聯合畢業典禮學院音樂系畢業之女生Beiping wu da xue lian he bi ye dian li xue yuan yin yue xi bi ye zhi nu shengGirls graduated from the Music Department at the joint graduation ceremony of five Beiping universities
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 21 - Photographer
北平友聯歌詠隊於日前在北平青年會舉行演奏全體合影,左為該隊周保靈女士之獨唱Beiping you lian ge yong dui yu ri qian zai Beiping qing nian hui ju xing yan zou quan ti he ying, zuo wei gai dui Zhou Baoling nu shi zhi du chang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 21 - Photographer
北平友聯歌詠隊於日前在北平青年會舉行演奏全體合影,左為該隊周保靈女士之獨唱Beiping you lian ge yong dui yu ri qian zai Beiping qing nian hui ju xing yan zou quan ti he ying, zuo wei gai dui Zhou Baoling nu shi zhi du chang