Browse

程婉珍

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
程婉珍Cheng WanzhenChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 59, 60, 61 - Author
第二次國際女子勞工會議的經過Di er ci guo ji nu zi lao gong hui yi de jin guoNotes on the second international women laborer's council
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 147, 148 -
新工業研究(二)工廠衛生與避險問題Xin gong ye yan jiu: gong chang wei sheng yu bi xian wen tiResearch on new industry (2): the question of hygiene and avoiding danger in factories
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 148, 149 -
新工業研究(三)工作時間問題Xin gong ye yan jiu (3): gong zuo shi jian wen tiResearch on new industry (3): the question of work time