Browse

羆士

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
羆士Pi ShiChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 149, 150, 151 -
家庭染術之心得Jia ting ran shu zhi xin de
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 3, page: 161, 162, 163, 164, 165, 166 -
簡易絲綢造花術Jian yi si chou zao hu shuThe easy craft of making silk flowers
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 143, 144, 145 -
烹飪用具之研究Peng ren yong ju zhi yan jiuAn examination of culinary untensils
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 56, 57, 58 - Author
女子服裝的改良(二)Nu zi fu zhuang de gai liang (er)The improvement of women's clothing (Part 2)
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 106, 107, 108, 109, 110 - Author
衣料鑒別法Yi liao jian bie faThe identification method of cloth