Browse

鴻鵬

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
鴻鵬Hong PengChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 149, 150, 151 - Author
美術與人生的關係/ 皆不出愛的範圍Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Jie bu chu ai de fan weiThe relationship between art and life/ All in the realm of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 70, 71 - Author
怎能安慰親心/ 只為自己造福Zen neng an wei qin xin/ Zhi wei zi ji zao fuHow to comfort the hearts of family members/ Just for one's own happiness
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 237, 238, 239, 240 - Author
怎樣可以保持兩性間的愛情Zen yang ke yi bao chi liang xing jian de ai qingHow to maintain love between two sexs
 


Image
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 239 - Painter
棄婦周圍的一切Qi fu zhong wei de yi qieThe surroundings of a abondaned wife