Browse

Carroll, Nancy

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Carroll, NancyPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Englishpreferred Name
南錫卡洛Nanxi KaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
南賽卡洛Nansai KaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
南賽卡珞Nansai KaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
南錫卡蘿Nanxi KaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
南錫卡露Nanxi KaluOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
南錫嘉露Nanxi JialuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
蘭西雪羅Lanxi XueluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
南雪卡羅Nanxue KaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Ann Veronica LaHiffGiven Name (名)English
蘭西卡羅Lanxi KaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
南錫NanxiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Nancy CarrollPen Name, Pseudonym (筆名、別名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1904-11-191965-08-06female-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 44 | Assignments in ECPO: 12
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 30 - mentioned in article
甜——南錫卡洛tian-Nanxi KaluoSweet-Nancy Carroll
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 30 - mentioned in article
你所希望知道的ni suo xi wang zhi dao deWhat you want to know
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 30, 31 - mentioned in article
南錫卡洛的一喜一懼Nanxi Kaluo de yi xi yi juNancy Carroll's joy and sorrow
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 33 - mentioned in article
南錫卡洛的接吻衛生Nanxi Kaluo de jie wen wei shengNancy Carroll's hygienic kisses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 37 - mentioned in article
南錫卡洛與新聞記者Nanxi Kaluo yu xin wen ji zheNancy Carroll and journalists
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 31 - mentioned in article
電影問答(續)dian ying wen da (xu)Questions and answers on movies (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 34, 35 - mentioned in article
南錫卡洛的劣性Nanxi Kaluo de lie xingNancy Carroll's shortcomings
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 35, 36 - mentioned in article
南錫卡洛的情史Nanxi Kaluo de qing shiNancy Carroll's love history
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 34, 34, 35, 35 - mentioned in article
錫南的新機會Xinan de xin ji huiNancy's new chance
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 43, 43 - mentioned in article
好萊塢婚訊hao lai wu hun xunMarriage news in Hollywood
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 30 - depicted on image
南錫卡洛之笑姿Nanxi Kaluo zhi xiao ziNancy Carroll’s smile
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 30 - mentioned in caption
南錫卡洛之笑姿Nanxi Kaluo zhi xiao ziNancy Carroll’s smile
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 30 - depicted on image
她有時這樣的快活ta you shi zhe yang de kuai huoSometimes she is so happy
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 31 - depicted on image
她有時如此著急ta you shi ru ci zhao jiSometimes she is so impatient
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 33 - depicted on image
南錫卡洛將吻的留影Nanxi Kaluo jiang wen de liu yingNancy Carroll, photo taken while she is about to kiss
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 33 - mentioned in caption
南錫卡洛將吻的留影Nanxi Kaluo jiang wen de liu yingNancy Carroll, photo taken while she is about to kiss
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 36 - depicted on image
電影明星南錫卡洛最近攝影dian ying ming xing Nanxi Kaluo zui jin she yingLatest photograph of movie star Nancy Carroll
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 36 - mentioned in caption
電影明星南錫卡洛最近攝影dian ying ming xing Nanxi Kaluo zui jin she yingLatest photograph of movie star Nancy Carroll
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 40 - depicted on image
甜姊兒南錫最近小影tian zi er Nanxi zui jin xiao yingA recent small-sized photo of sweet girl Nancy [Carroll]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 40 - mentioned in caption
甜姊兒南錫最近小影tian zi er Nanxi zui jin xiao yingA recent small-sized photo of sweet girl Nancy [Carroll]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 36 - depicted on image
南錫卡洛與其新丈夫鮑爾頓毛勞雷之合影下角為前夫賈克寇克蘭特之攝影Nanxi Kaluo yu qi xin zhang fu Baoerdun Maolaolei zhi he ying xia jiao wei qian fu Jiakekou Kelante zhi she ying Group photo of Nancy Carroll and her new husband Francis Bolton Mallory; At its lower corner is the photo of her ex-husband Jack Kirkland
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 36 - mentioned in caption
南錫卡洛與其新丈夫鮑爾頓毛勞雷之合影下角為前夫賈克寇克蘭特之攝影Nanxi Kaluo yu qi xin zhang fu Baoerdun Maolaolei zhi he ying xia jiao wei qian fu Jiakekou Kelante zhi she ying Group photo of Nancy Carroll and her new husband Francis Bolton Mallory; At its lower corner is the photo of her ex-husband Jack Kirkland
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 28 - depicted on image
上圖美麗的甜姐南錫卡蘿和她丈夫比雷氏shang tu mei li de tian jie Nanxi Kaluo he ta zhang fu BileishiThe picture above shows the beautiful sweet lady Nancy Carroll and her husband Bileishi
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 28 - mentioned in caption
上圖美麗的甜姐南錫卡蘿和她丈夫比雷氏shang tu mei li de tian jie Nanxi Kaluo he ta zhang fu BileishiThe picture above shows the beautiful sweet lady Nancy Carroll and her husband Bileishi
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 30 - depicted on image
好萊塢電影女星南錫卡洛的近影hao lai wu dian ying nu xing Nanxi Kaluo de jin yingRecent photo of Nancy Carroll, the Hollywood movie star
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 30 - mentioned in caption
好萊塢電影女星南錫卡洛的近影hao lai wu dian ying nu xing Nanxi Kaluo de jin yingRecent photo of Nancy Carroll, the Hollywood movie star
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 48 - depicted on image
南賽卡洛近影Nansai Kaluo jin yingRecent photo of Nancy Carroll
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 48 - mentioned in caption
南賽卡洛近影Nansai Kaluo jin yingRecent photo of Nancy Carroll
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 56 - depicted on image
封面:南錫卡露與小范朋克在新片中feng mian: Nanxi Kalu yu Xiao Fanpengke zai xin pian zhongThe cover page: Nancy Carroll and Douglas Fairbanks, Jr., in a new movie
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 56 - mentioned in caption
封面:南錫卡露與小范朋克在新片中feng mian: Nanxi Kalu yu Xiao Fanpengke zai xin pian zhongThe cover page: Nancy Carroll and Douglas Fairbanks, Jr., in a new movie
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 28 - depicted on image
南錫卡洛在家園中小立倩影Nanxikaluo zai jia yuan xiao li qian yingNancy Carroll standing in her garden
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 28 - mentioned in caption
南錫卡洛在家園中小立倩影Nanxikaluo zai jia yuan xiao li qian yingNancy Carroll standing in her garden
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 47 - depicted on image
甜姐兒南錫卡洛的甜蜜蜜姿容tian jie er Nanxi Kaluo de tian mi mi zi rongthe sweet appearance of Nancy Caroll
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 47 - mentioned in caption
甜姐兒南錫卡洛的甜蜜蜜姿容tian jie er Nanxi Kaluo de tian mi mi zi rongthe sweet appearance of Nancy Caroll
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 47 - depicted on image
甜姐兒南錫卡露和她的愛女tian jie er Nanxikalu han ta de ai nuthe beauty Nancy Carroll and her daughter
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 47 - mentioned in caption
甜姐兒南錫卡露和她的愛女tian jie er Nanxikalu han ta de ai nuthe beauty Nancy Carroll and her daughter
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 41 - depicted on image
南錫嘉露在新片中之表演Nanxijialu zai xin pian zhong zhi piao yanNancy Carroll performing in the new film
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 41 - mentioned in caption
南錫嘉露在新片中之表演Nanxijialu zai xin pian zhong zhi piao yanNancy Carroll performing in the new film
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 33 - depicted on image
幽默的接吻:愛德門羅、蘭西雪羅you mo de jie wen:Aidemenlo、LanxixueluoHumorous Kiss: Edmund Lowe, Nancy Carroll
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 33 - mentioned in caption
幽默的接吻:愛德門羅、蘭西雪羅you mo de jie wen:Aidemenlo、LanxixueluoHumorous Kiss: Edmund Lowe, Nancy Carroll
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars