Browse

林澤民

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
林澤民Lin ZeminGiven Name (名)Chinesepreferred Name
澤民ZeminPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1905-00-001938-00-00male-


Note
cf. Sun Liying (2014):
(二)家族成員:林澤民、林澤人、高維祥 (p.139)

三和公司創立伊始,林澤蒼便十分倚重胞弟林澤民
(1905?-1938)和林澤人(1907?-?)。林澤民的教育背景與林澤蒼
十分接近,也是先入聖約翰大學修習經濟學科,五卅事件後
轉至光華就讀,1929 年獲得學士學位。他的興趣愛好、社會
活動、知識結構等也與其兄高度一致:雙語教育,善攝影、
音樂、乒乓球,是YMCA 和福建同鄉會成員,也是中國攝影
學會骨幹。17 林澤民開辦過「美光」公司,並長期以副經理
的身分幫助澤蒼打理三和公司的業務和編務,直至1938 年辭
世。18

17 見上海光華大學,《丙寅年光華年栞卷二》,頁86、101、128。上海
檔案館Y8-1-209。
18 上海光華大學,《光華大學同學錄》(上海:光華大學同學會,1935
年4月),頁20。上海檔案館Y8-1-213。辭世一年後,名字仍出現在
1939 的《上海市工商行名錄》中,見上海市工商調查所,《上海市工
商行名錄》(上海:工商調查所,1939),頁4。

Source: Sun, “Cong Sheying Huabao Dao Linglong: Qikan Chuban Yu Sanhe Gongsi de Jingying Celüe (1920s-1930s)," p.139
孫麗瑩: 從《攝影畫報》到《玲瓏》:期刊出版與三和公司的經營策略(1920s-1930s)《近代中國婦女史研究》第23 期(2014 年6 月), 中央研究院近代史研究所
《攝影》欄目責編


Authority data
 - 


Assignments: 253 | Assignments in ECPO: 17
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 18, 19 - Author
摩登女子之明鏡mo deng nu zi zhi ming jing"Bright mirror" for modern women
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 1, page: 140, 141, 142, 143, 144 - Author
科學遊戲Ke xue you xiScience games
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 15 - Translator
當年在孟德里dang nian zai MengdeliIt Happened in Monterey
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 18, 19 - Author
摩登女子之明鏡 (下)mo deng nu zi zhi ming jing (xia)"Bright mirror" for modern women (part two)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 28 - Author
明媚春光, 攝影及時ming mei chun guang, shey ing ji shiBright and beautiful spring scenery; take photos in time
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 2, page: 133, 134, 135, 136 - Author
科學遊戲Ke xue you xiScience games
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 - Translator
文藝小說/ 沒用的美Wen yi xiao shuo/ Mei yong de meiLiterary fiction/ Useless beauty
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 130, 131 - Author
科學遊戲Ke xue you xiScience games
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 25 - Author
對光攝影之秘訣dui guang she ying zhi mi jueThe secret of backlight photography
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 25 - Author
購買舊攝影器要訣gou mai jiu she ying qi yao jueTips on purchasing used cameras
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 - Translator
娼妓與貞操Chang ji yu zhen caoProstitution and virginity
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 26 - Author
購買攝影器的要訣 (續)gou mai she ying qi de yao jue (xu)Tips on purchasing cameras (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 - Translator
娼妓與貞操 (續) Chang ji yu zhen cao (xu)Prostitution and virginity (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 - Translator
娼妓與貞操 (續) Chang ji yu zhen cao (xu)Prostitution and virginity (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 9 - Author
電報dian baoTelegram
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 12, page: 62, 63, 64, 65, 66 -
近東婦女運動的現勢Jin dong fu nu yun dong de xian shiThe potential of the women's movement in the Near East
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 - Author
世界女子參政運動考Shi jie nu zi can zheng yun dong kaoResearch on women's participation in political movements in the world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 35 - Author
榴潑范爾滋的性Liupofan'erzi de xingThe disposition of Lupe Vélez
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 6, 7 - Author
玲瓏短訊Linglong duan xunLinglong flash news
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 3, 4 - mentioned in article
全國女生應加入義勇軍quan guo nu sheng yin jia ru yi yong junFemale students throughout the country should join the army of volunteers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 40 - mentioned in article
編輯者言bian ji zhe yanEditor´s Note
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 9 - Photographer
作者張品惠女士zuo zhe Zhang Pinhui nu shiMs Zhang Pinhui, the author
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 16 - Photographer
培成女校沈季玉女士近影Peicheng nu xiao Shen Jiyu nu shi jin yingRecent photo of Ms Shen Jiyu of Peicheng girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 28 - Photographer
[No caption]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 3 - Photographer
作者虞岫雲女士zuo zhe Yu Xiuyun nu shiThe author, Ms Yu Xiuyun
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 5 - Photographer
本文作者李霞女士ben wen zuo zhe Li Xia nu shiMs Li Xia, author of this article
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 7 - Photographer
作者曹繍翎女士zuo zhe Cao Xiuling nu shiWriter Ms Cao Xiuling
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 20 - Photographer
惠風女校幼稚園的學生Huifeng nu xiao you zhi yuan de xue shengPupils from the kindergarten of Huifeng's Women's School, innocent and lively
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 4 - Photographer
萬國職業婦女運動會中阻礙運動之鑽桶Wanguo zhi ye fu nu yun dong hui zhong zu ai yun dong zhi zuan tongCrawling one's way into barrels, one of the obstacle sports events in International Sports Meeting of Working Women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 7 - Photographer
李遂銀女士Li Suiyin nu shiMs Li Suiyin
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 24 - Photographer
歡笑為康健之母huan xiao wei kang jian zhi muLaughing is the mother of health
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 6 - Photographer
中西女塾校長楊美貞女士,為婦女界領袖之一,斐聲滬上Zhongxi nu shu xiao zhang Yang Meizhen nu shi, wei fu nu jie ling xiu zhi yi, fei sheng hu shangMs Yang Meizhen, headmaster of Zhongxi (Chinese-Western) Girls' School and one of the leading figures in women's world, well-known in Shanghai.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 4 - Photographer
陳香衛女士玉影Chen Xiangwei nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Chen Xiangwei
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 7 - Photographer
鄭愛琳女士Zheng Ailin nu shiMs Zheng Ailin
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 12 - Photographer
生活之一種求乞sheng huo zhi yi zhong qiu qiA kind of begging for life
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 13 - Photographer
晏摩女李瑤珍女士yan mo nu Li Yaozhen nu shiMs Li Yaozhen, student from Yanmo (Girls' School)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 4 - Photographer
沈季玉女士 Shen Jiyu nu shiMs Shen Jiyu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 6 - Photographer
晏摩氏女校家政班全體攝影yan mo shi nu xiao jia zheng ban quan ti she yingGroup photo of the housekeeping class of the Anmo Girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 6 - Photographer
顧斐倩女士Gu Feiqian nu shiMs Gu Feiqian
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 2 - Photographer
梁佩琴遊園少憩之攝影Liang Peiqin you yuan shao qi she yingPhotograph of Liang Peiqin visiting a park to take a little rest
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 5 - Photographer
聖瑪利亞女生李瓊女士招待賓客之攝影Shengmaliya nu sheng Li Qiong nu shi zhao dai bin ke zhi she yingPhotograph of Ms Li Qiong, a female student from St. Mary (Girls' School) welcoming guests
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 6 - Photographer
晏摩氏女校畢業生自學校進行至禮堂時之攝影兩旁為低班生手持冬青葉索引領畢業生Yanmoshi nu xiao bi ye zi xue xiao jin xing zhi li tang shi zhi she yingPhoto of the graduates of Anmo Girls' School proceeding from school to the assembly hall. Lower grade students at both sides are holding a rope made from holly leaves to lead the way for the graduates
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 6 - Photographer
聖瑪利亞畢業生進行入場表演時之攝影Shengmaya bi ye sheng jin xing ru ti biao yan shi zhi she yingPhoto of the entrance performance by the graduates from St. Mary (Girls' School)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 10 - Photographer
中西女塾高中全體之畢業生zhong xi nu shu gao zhong quan ti bi ye shengPhotograph of all the graduates from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' High School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 11 - Photographer
晏摩氏畢業生陳瓊芳女士玉影Yanmoshi bi ye sheng Chen Qiongfang nu shi yu yingPrecious photograph of a graduate from Yanmo (school), Ms Chen Qiongfang
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 26 - Photographer
黃金時代huang jin shi daiGolden age
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 4 - Photographer
張桂卿紀藝珍張梅卿游泳稍憩時合影Zhang Guiqing, Ji Yizhen, Zhang Meiqing you yong shao qi shi he yingGroup photograph of Zhang Guiqing, Ji Yizhen and Zhang Meiqing taking a rest during swimming
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 5 - Photographer
霍景燕女士之嬌容Huo Jingyan nu shi zhi jiao rongLovable smile of Ms Huo Jingyan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 6 - Photographer
懸賞徵文捐贈精美禮物的張德怡女士xuan shang wei wen juan zeng jing mei ti wu de Zhang Deyi nu shiMs Zhang Deyi, who donated delicate gifts for the prize essay contest
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 7 - Photographer
丁明玉士士為聖瑪利亞女校校生之老前輩在社會服務二三十年頗斐聲於婦女界中Ding Mingyu shi shi wei sheng mal li ya nu xiao xiao sheng zhi lao qian bei zai she hui bao wu er san shi nian po fei sheng yu fu nu shi jie zhong Ms Ding Mingyu is the senior of the students at St. Mary Girls' School. She has worked in society for a couple of decades and is quite well-known in the women's world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 9 - Photographer
摹爾堂女校中文畢業生合影mo er tang nu xiao zhong bi ye sheng he yingThe group photo of the graduates from the department of Chinese of Mo Er Tang Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 11 - Photographer
晏摩氏女校甘秀英女士玉影Yanmoshi nu xiao Gan Xiuying nu shi yu yingThe precious photo of Ms Gan Xiuying of Yanmoshi Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 2 - Photographer
懸賞徵文捐贈精美英國信封紙之張德怡女士xuan shang zheng wen juan zeng jing mei Yingguo xin feng zhi zhi Zhang Deyi nu shiMs Zhang Deyi, who donated refined envelope paper from England for the prize essay contest
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 5 - Photographer
中西女塾一九三一年畢業生瞿鴻佩女士玉影zhong xi nu shu yi jiu san yi nian bi ye sheng Ju Hongpei nu shi yu yingThe precious photograph of Ms Ju Hongpei, a graduate from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' School in 1931
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 8 - Photographer
晏摩氏女校畢業生楊球熙女士Yanmoshi nu xiao bi ye sheng Yang Qiuxi nu shiMs Yang Qiuxi, a graduate from Yanmoshi Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 31 - Photographer
男子夏日之裝束nan zi xia ri zhi zhuang shuSummer attire for men
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 5 - Photographer
鄭翠華女士玉照Zheng Cuihua nu shi yu zhaoPrecious photograph of Ms Zheng Cuihua
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 11 - Photographer
婷婷玉立之陳香衛女士ting ting yu li zhi Chen Xiangwei nu shiMs Chen Xiangwei in graceful position
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 5 - Photographer
裨文女校周亞英女士Beiwen nu xiao Zhou Yaying nu shiMs Zhou Yaying from Beiwen Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 5 - Photographer
陳婉君女士近影Chen Wanjun nu shi jin yingRecent photo of Ms Chen Wanjun
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 7 - Photographer
朱琴女士玉影Zhu Qin nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Zhu Qin
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 11 - Photographer
任秀群女士芳影Ren Xiuqun nu shi fang yingAromatic photo of Ms Ren Xiuqun
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 5 - Photographer
張欽蓉女士玉影Zhang Qinrong nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Zhang Qinrong
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 11 - Photographer
中西女塾譚秀珍女士近影Zhongxi nu shu Tan Xiuzhen nu shi jin yingA recent photo of Ms Tan Xiuzhen from Zhong-Xi (Chinese-Western) Private Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 2 - Photographer
楊球熙女士玉影Yang Qiuxi nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Yang Qiuxi
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 4 - Photographer
薄美寶與潘字穎合影Bao Meibao yu Pan Ziying he yingGroup photo of Bao Meibao and Pan Ziying
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 11 - Photographer
江灣葉園之遊艇jiang wan ye yuan zhi you tingA pleasure boat in the Ye Garden of Jiangwan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 5 - Photographer
丁寶理女士玉影Ding Baoli nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Ding Baoli
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 6 - Photographer
譚雅聲夫人玉影Tan Yasheng fu ren yu yingPrecious photograph of Mrs Tan Yasheng
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 7 - Photographer
梁佩琴女士芳影Liang Peiqin nu shi fang yingAromatic photo of Ms Liang Peiqin
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 11 - Photographer
張桂卿(左)孫瓊芝(中)陳瓊芳(右)三人合影Zhang Guiqing (zuo), Sun Qiongzhi (zhong), Chen Qiongfang (you) san ren he yingGroup photograph of Zhang Guiqing (left), Sun Qiongzhi (middle) and Chen Qiongfang (right)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 2 - Photographer
女子田徑第一名張蘋先女士nu zi tian jing di yi ming Zhang Pingxian nu shiMs Zhang Pingxian, winner of the first place in women's field and track
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 5 - Photographer
孫曉霞女士之健強體格Sun Xiaoxia nu shi zhi jian qiang ti geThe strong and healthy physique of Ms Sun Xiaoxia
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 5 - Photographer
跳高第一之張寶瑾女士跳高時之姿勢tiao gao di yi zhi Zhang Baojin nu shi tiao gao shi zhi zi shiThe jumping posture of Ms Zhang Baojin, winner of the first place in high jump
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 9 - Photographer
女動員在帳蓬內穿鞋時之攝影nu dong yuan zai zhang peng nei chuan xie shi zhi she yingPhotograph of a sportwoman who puts on her shoes inside a tent
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 10 - Photographer
劉靜芳女士總分獲第五Liu Jingfang nu shi zong fen huo di wuThe total score of Ms Liu Jingfang who is at the fifth place
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 7 - Photographer
崇德女校招聯英女士玉影Chongde nu xiao Zhao Lianying nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Zhao Lianying from Chongde Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 5 - Photographer
全市婦女抗日救國會開會時臺上閻寶航君演說之情形旁立者為司儀王孝英女士quan shi fu nu kang ri jiu guo hui kai hui shi tai shang Yan Baohang jun yan shuo zhi qing xing pang li zhe wei si yi Wang Jiaoying nu shiThe scene of Ms Yan Baohang making speech on the stage during the conference of the citywide women's anti-Japanese and nation-saving association. The person standing at the side is the event host Ms Wang Xiaoying
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 12 - Photographer
中西女塾秦昭華女士之戲裝zhong xi nu shu Qin Zhaohua nu shi zhi xi zhuangMs Qin Zhaohua from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' School in a theatrical costume
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 49 - Photographer
天真的幼稚園生tian zhen de you zhi yuan shengInnocent kindergarten kids
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 56 - Photographer
上海全市婦女抗日救國會到會者完全女子左角舉手時之情形[照片二幅]Shanghai quan shi fu nu kang ri jiu guo hui dao hui zhe wan quan nu zi zuo jiao ju shou shi zhi qing xing [zhao pian er fu]All the participants of the Shanghai citywide women's anti-Japanese and nation-saving association. The picture in the left corner shows the scene of raising hands. [two photos]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 5 - Photographer
汪香瀛女女之嬌容Wang Xiangying nu nu zhi jiao rongTender look of Ms Wang Xiangying
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 32, page: 4 - Photographer
全市民眾抗日運動會quan shi min zhong kang ri yun dong huiGathering of all the citizens for the anti-Japanese movement
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 6 - Photographer
關柳珠女士近影Guan Liuzhu nu shi jin yingA recent (or close-up) photo of Ms Guan Liuzhu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 23 - Photographer
林碧英女士近影Lin Biying nu shi jin yingRecent photo of Ms Lin Biying
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 24 - Photographer
(上) 鄉婦因其子忿暴日之橫行而投軍,臨別時戀戀不捨,痛哭而歸之情形(shang) xiang fu yin qi zi fen bao ri zhi heng xing er tou jun, lin bie shi lian lian bu she, tong ku er gui zhi qing xing(above) This countrywoman is reluctant to part from her son, who is angry about the brutal deeds of Japanese and joins the army, at parting and is crying back home
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 24 - Photographer
(下) 唯一女子,自願追隨青年軍,赴東省援馬之姚瑞芳女士(xia) wei yi nu zi, zi yuan zhui sui qing nian jun, fu dong sheng yuan Ma zhi Yao Ruifang nu shi(below) Ms Yao Ruifang, the only woman who volunteers to follow the youth army and to go to the eastern provinces to support the Ma
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 25 - Photographer
(上) 歡送援馬團出發東省之女子軍,圖中除中立一男子外,其餘皆巾幗丈夫(shang) huan song yuan ma tuan chu fa dong sheng zhi nu zi jun, tu zhong chu zhong li yi nan zi wai, qi yu jie jin guo(above) Seeing off the women army of the Ma-supporting group who are setting off for the eastern provinces. In this picture, all are women except the man standing in the middle
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 21 - Photographer
(上圖)晏摩氏女生何麗明女士(shang tu) Yanmoshi nu sheng He Liming nu shi(Picture above) Ms He Liming, a female student from Yanmoshi
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 21 - Photographer
(下圖)何麗明與陳洪梅女士交換賀年片之攝影(xia tu) He Liming yu Chen Hongmei nu shi jiao huan he nian pian zhi she ying(Picture below) Photo of Ms He Liming and Ms Chen Hongmei exchanging New Year's cards
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 27 - Photographer
黑白影社將于今日假時報館舉行第一次展覽會,右圖"待征"為其中出品之一。hei bai ying she jiang yu jin ri jia shi bao guan ju xing di yi ci zhan lan hui, you tu "te zheng" wei qi zhong chu pin zhi yiBlack and white photography society will hold their first exhibition today at the newspaper office. The right picture "Feature" is one of their productions.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 20 - Photographer
為賑災籌款假寧波同鄉会表演"狂風暴雨"之一幕wei zhen zai chou kuan jia Ningbo tong xiang hui biao yan "kuang feng bao yu" zhi yi muOne scene in "Wild Wind and Rainstorm", which is performed at the gathering of Ningbo fellows to raise funds for those who are in stricken areas
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 21 - Photographer
"整齊嚴肅"是她的莊慧,葉蓉然女士"zheng qi yan su" shi ta de zhuang hui, Ye Rongran nu shi"Neatness and solemnness" are her virtues, Ms Ye Rongran
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 2 - Photographer
智仁勇汪祿曾女士,擅演劇,性尤和善zhi ren yong Wang Luzeng nu shi, shan yan ju, xing you he shanThe intelligent, kindhearted and brave Ms Wang Luzeng, good at acting, and of a very genial temper
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 20 - Photographer
晏摩氏女校家政班全體學生合影yan mo shi nu xiao jia zheng ban quan ti xue sheng he yingGroup photo of all the students of the class of domestic economy in Yanmoshi girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 20 - Photographer
圍在皮裘裏的張桂卿女士wei zai pi qiu li de Zhang Guiqing nu shiMs Zhang Guiqing wrapped in fur
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 20 - Photographer
圖乃李麗英女士坐在地上的一種愉快的神氣tu nai Li Liying nu shi zuo zai di shang de yi zhong yu kuai de shen qiThe picture shows the happy facial expression of Ms Li Liying who is sitting on the ground
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 21 - Photographer
智仁勇的汪祿曾女士zhi ren yong de Wang Luzeng nu shiThe intelligent, kindhearted and brave Ms Wang Luzeng
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 1 -
黃補中女士,性爽直,待人接物,尤爲和藹,已于上星期六,為新嫁娘矣。(林澤民誌)Huang Buzhong nu shi, xing shuang zhi, dai ren jie wu, you wei he ai, yi yu shang xing qi liu, wei xin jia niang yi. (Lin Zemin zhi)Ms Huang Buzhong has a straightforward character. She gets along with people in a very kind way . She got married on last Saturday. (Note by Lin Zemin)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 20 - Photographer
光華大學陳美璣女士的時裝,她是愛好歌唱和擅長運動的女傑。Guanghua da xue Chen Meiji nu shi de shi zhuang, ta shi ai hao ge chang he shan chang yun dong de nu jieThe fashionable dress of Ms Chen Meiji from Guanghua university. She is a female elite who likes singing and is good at sports.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 34 - Editor
陳玉珥女士,性淑靜,好文學,其作品見於本刊本期,圖乃呂宋之裝束也。Chen Yuer nu shi, xing shu jing, hao wen xue, qi zuo pin jian yu ben kan ben qi, tu nai lu song zhi zhuang shu ye Ms Chen Yuer, gentle and demure by nature, fond of literature. Her article can be seen in this issue of our magazine. This picture shows her in Lusong costume.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 34 - Photographer
熱心慰勞傷兵之陳美璣陳玉珥女士合影re xin wei lao shang bin zhi Chen Meiji, Chen Yuer nu shi he yingGroup photo of Ms Chen Meiji and Ms Chen Yuer, who are enthusiastic in conveying greetings to injured soldiers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 2 - Photographer
初夏與情人划舟,蕩乎中流,乃人生快事。chu xia yu qing ren hua zhou, dang hu zhong liu, nai ren sheng kuai shiRowing a boat with the beloved one at the beginning of summer and drifting in the middle of stream is a pleasure in life
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 19 - Photographer
看見她"表兄"的臉,笑得嘴也合不攏的陳美珥女士,在她家園前的玉影kan jian ta "biao xiong" de lian, xiao de zui ye he bu long de Chen Mei'er nu shi, zai ta jia yuan qian de yu yingPrecious photo of Ms Chen Mei'er in front of the garden of her home, who grins upon seeing the face of her "elder male cousin"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 20 - Photographer
這是少女達到快樂最高峯的時候 (左) 周映霞 (中) 黃補中 (右) 曾文姬,江兆平zhe shi shao nu da dao kuai le zui gao feng de shi hou (zuo) Zhou Yingxia (zhong) Huang Buzhong (you) Zeng Wenji, Jiang ZhaopingThis is the moment when the happiness of a young girl reaches its summit. (left) Zhou Yingxia (middle) Huang Buzhong (right) Zeng Wenji, Jiang Zhaoping
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 22 - Photographer
春天的少女 - 蔡箣貞女士chun tian de shao nu - Cai Cezhen nu shiyoung girls of spring - Ms Cai Cezhen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 22 - Photographer
春天的少女 - 智仁勇女校同學的合影chun tian de shao nu - Zhi Ren Yong nu xiao tong xue de he yingyoung girls of spring - group photo of Intelligence, Humanity and Courage girls' school students
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 23 - Photographer
伍文津女士Wu Wenjin nu shiMs Wu Wenjin
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 19 - Photographer
芳草地上之顧女士fang cao di shang zhi gu nu shiMs Gu sitting on lawn
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 2 - Editor
曾文姬女士前肄業於中西女塾Zeng Wenji nu shi qian si ye yu zhong xi nu shuMs Zeng Wenji graduated from Zhongxi (Chinese-Western) girls' school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 22 - Photographer
會中殷殷招待之聖瑪利亞女生hui zhong yin yin zhao dai zhi Sheng Maliya nu shengFemale students from St. Maria who are welcoming guests with hospitality
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 24 - Photographer
同學會中來賓都喜氣洋洋的立着進茶點tong xue hui zhong lai bin dou xi qi yang yang de li zhe jin cha dianGuests of a class reunion are all full of joy, standig and having tea and pastries
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 24 - Photographer
(下) 該校女生招待殷勤,親自捧茶點敬客。(xia) gai xiao nu sheng zhao dai yin qin, qin zi peng cha dian jing ke(below) Female students of this school are welcoming guests with hospitality, serving tea and pastries in person
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 25 - Photographer
來賓進茶點時之情形lai bin jin cha dian shi zhi qing xingA scene of the guests having tea and pastries
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 27 - Photographer
虹日漏天游泳池之邵韻清女士玉影hong ri lou tian you yong chi zhi Shao Yunqing nu shi yu yingPrecious photo of Ms Shao Yunqing at the Hongri open-air swimming pool
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 22 - Photographer
培成女校施泳麗女士花前之留影Peicheng nu xiao Shi Yongli nu shi hua qian zhi liu yingPhoto of Ms Shi Yongli from Peicheng girls' school in front of flowers
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 23 - Photographer
公部局女子中學楊芸芳女士玉影gong bu ju nu zi zhong xue Yang Yunfang nu shi yu yingElegant photo of Ms Yang Yunfang from the girls' middle school of the Bureau of Public Sector
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 8, page: 22 - Photographer
juanTired
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 2 - Photographer
智仁勇李素榮女士近影zhi ren yong Li Surong nu shi jin yingRecent photo of Ms Li Surong from Zhirenyong (Intelligence, Humanity and Courage)
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 2 - Photographer
階前靜坐jie qian jing zuoSitting quitely in front of stairs
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 22 - Photographer
下水之前:謝綺霞女士xia shui zhi qian: Xie Qixia nu shiBefore entering the water: Ms Xie Yixia
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 23 - Photographer
明眸皓齒:魯澹女士ming mou hao chi: Ludan nu shiClear eyes and white teeth: Ms Lu Dan
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 23 - Photographer
池畔少憩魯潔女士chi ban shao qi Lujie nu shi Ms Lu Jie taking a rest on poolside
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 26 - Photographer
[兩]位小游泳家liang wei xiao yong yong jiaTwo little swimmers
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 21 - Photographer
唱流行曲chang liu xing quSinging a popular song
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 21 - Photographer
打網球da wang qiuPlaying tennis
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 21 - Photographer
讀家書du jia shuReading a letter from home
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 30 - Photographer
李佩萱女士Li Peixuan nu shiMs. Li Peixuan
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 31 - Photographer
羅慰慈女士Luo Weici nu shiMs. Luo Weici
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 34 - Photographer
智仁勇蔡芸壁女士Zhirenyong Cai Yunbi nu shiMs. Cai Yunbi from the Zhirenyong Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 2 - Photographer
階前獨坐jie qian du zuositting alone on the steps
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 30 - Photographer
聖瑪莉亞女生課後在日規旁休息之留影Shengmaliya nu sheng ke hou zai ri gui pang xiu xi zhi liu yingGirls from the St. Maria Girls' School having their picture taken at the Sundial during the break
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 2 - Photographer
上海的名閨王愛芬女士Shanghai de ming gui Wang Aifen nu shiMs. Wang Aifen, a famous lady from Shanghai
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 27 - Photographer
她們倆在自修室裡ta men liang zai zi xiu shi lithey are both in the study room
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 27 - Photographer
出了校門拿着書包,她們只有往家裏跑chu le xiao men na zhe shu bao, ta men zhi you wang jia li paocannot wait any longer, they took their school bags and ran home after the class
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 19 - Photographer
留日多年新返回國之謬女士liu Ri duo nian xin fan hui guo zhi Miu nu shiMs. Miu just came back to China after years of studying in Japan
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 32, 33 - Photographer
三位小姐在花園裡不知在玩什麼san wei xiao jie zai hua yuan li bu zhi zai wan she methree little girls are playing something in the garden.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 44 - Photographer
(下圖) 陳美磯女士(xia tu) Chen Meiji nu shi(below) Ms. Chen Meiji
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 1 - Photographer
中西女校曾文嫻女士初秋之郊遊Zhongxi nu xiao Zeng Wenxian nu shi chu qiu zhi jiao youMs. Zeng Wenxian from the Zhongxi Girls' School picnicking in early autumn
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 36 - Photographer
李獻敏女士,好音樂,尤擅鋼琴,畢業於國立音樂院,頗負盛名於滬上音樂界Li Xianmin nu shi, hao yin yue, you shan gang qin, bi ye yu Guoli yin yue yuan, po fu sheng ming yu hu shang yin yue jie
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 2 - Photographer
繆鳳華女士之春裝Miao Fenghua nu shi zhi chun zhuang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 2 - Photographer
聖瑪利亞女校學生Sheng Maliya nu xiao xue sheng 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 2 - Photographer
龔普生、李月清女士Gong Pusheng、Li Yueqing nu shi
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 26, page: 39 - Photographer
林茂森Lin MaosenLin Maosen
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 20 - Photographer
梁賽珊女士Liang Saishan nu shi
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 19 - Photographer
晏摩氏女校四十週年唐振英女士之化粧yan mo shi nu xiao si shi zhou nian Tang Zhenying nu shi zhi huang zhuangTang Zhenying with make-up on the fortieth anniversary of yan mo shi girls school
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 20 - Photographer
晏摩氏女校之女天使Yan mo shi nu xiao zhi nu tian shiFemale angels in yan mo shi woman school
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 2 - Photographer
時代姑娘shi dai gu niangA Modern Girl
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 2 - mentioned in caption
時代姑娘shi dai gu niangA Modern Girl
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 20 - Photographer
賞花Shang huaEnjoying flowers
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 21 - Photographer
寄人籬下ji ren li xiaLiving in somebody else's house
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 9 -
攝影畫報Sheying huabaoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLadies' Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 33 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLadies' Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLadies' Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 27 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLadies' Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 41 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 32, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 24 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 19 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 24 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 33 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 33 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 46 - Author
恭賀新禧gong he xin xiHappy new year
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 39 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 41 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 35 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 35 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 17 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 55, page: 34 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 5, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 6, page: 34 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 13 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 8, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 51 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 43 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, The Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLinloon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 43 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 47 - mentioned in advertisement
怎樣美化家庭用品zen yang mei hua jia ting yong pinHow to beautify household goods