Browse

胡寄塵

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
胡寄塵Hu JichenPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name
胡懷琛Hu HuaichenGiven Name (名)Chinese
胡寄寄Hu JijiChinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 40 | Assignments in ECPO: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 1, page: 33, 34, 35, 36 - Author
解放婢女議Jie fang pi nu yiDiscussion on the liberation of maids
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 1, page: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - Author
文學圖說Wen xue tu shuIllustrative explanation of literature
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 195, 196, 197, 198, 199 - Author
慕凡女兒傳Mufan nu er zhuanThe stories of Miss Mufan
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 - Author
慕凡女兒傳(續)Mufan nu er zhuan (xu)The biography of Miss Mufan (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 3, page: 33, 34, 35, 36 - Author
除法新術Chu fa xin shuNew division techique
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Author
中西文字相同之研究Zhong xi wen zi xiang tong zhi yan jiuResearch on the similarities between Chinese and western letters
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 3, page: 87, 88, 89, 90 - Author
算學家Suan xue jiaMathematicians
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 - Author
慕凡女兒傳(續)Mufan nu er zhuan (xu)The biography of Miss Mufan (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 - Author
續文學圖說Xu wen xue tu shuoContinued illustrative explanation of literature
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 82, 83, 84, 85, 86, 87 - Author
女子當廢除裝飾Nu zi dang fei chu zhuang shiWomen should abolish fashion
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 4, page: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 - Author
紅兒Hong er
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 4, page: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 - Author
求福新法Qiú fú xīn fǎStriving for new methods for happiness
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 - Author
慕凡女兒傳(續)Mufan nu er zhuan (xu)The biography of Miss Mufan (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Author
科學觀之詩談Ke xue guan zhi shi tanTalk on poetry from a scientific perspective
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 5, page: 133 - Author
ShiPoem
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 138, 139, 140, 141, 142 - Author
慕凡女兒傳卷中(續)Mufan nu er zhuan juan zhong (xu)The biography of Miss Mufan, volume two (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 36, 37, 38, 39, 40 - Author
廢娼問題Fei chang wen tiThe question of prostitution abolishment
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 80, 81, 82, 83, 84 - Author
家庭俱樂部的提倡Jia ting ju le bu de ti changThe proposal of the department of family club
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 - Author
慕凡女兒傳卷中(續)Mufan nu er zhuan juan zhong (xu)The biography of Miss Mufan, the second section (continuation)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 23, 24, 25, 26, 27 - Author
離婚問題Li hun wen tiDivorce question
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 64, 65, 66 - Author
文字語言的界說和分類Wen zi yu yan de jie shuo he fen leiThe definitions and types of word and language
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 - Editor
一百塊錢Yi bai kuai qianOne hundred dollars
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 144, 145, 146, 147, 148, 149 - Author
慕凡女兒傳Mufan nu er zhuan juan zhong (xu)Biography of Miss Mufan
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 - Author
文學圖說補遺Wen xue tu shuo bu yiThe appendix of the illustration of essay structure
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 142, 143, 144 - Author
慕凡女兒傳Mufan nu er zhuan juan zhong (xu)The biography of Miss Mufan (continuation)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 21, 22, 23, 24 - Author
貞操問題Zhen cao wen tiVirginity problem
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 37, 38, 39 - Author
釋婢問題答敵秋君Shi bi wen ti da di qiu junTo answer the problem of maidservant proposed by Diqiu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 133, 134, 135 - Author
慕凡女兒傳卷下(續)Mufan nu er zhuan juan xia (xu)Biography of Miss Mufan (last section) (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 10, page: 16, 17, 18, 19 - Author
女子職業問題Nu zi zhi ye wen tiThe issue of women's occupation
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 10, page: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 - Author
譯詩叢談Yi shi cong tanSeries of talks on translated poems
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 133, 134, 135 - Author
慕凡女兒傳卷下(續)Mufan nu er zhuan juan xia (xu)Biography of Miss Mufan (last section) (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 11, page: 42, 43, 44, 45, 46 - Author
人性論Ren xing lunDiscussion on humanity
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 11, page: 131, 132, 133, 134, 135, 136 - Author
我兒之日記Wo er zhi ri jiThe diary of my son
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 133, 134, 135, 136 - Author
慕凡女兒傳卷下(續)Mufan nu er zhuan juan xia (xu)Biography of Miss Mufan (last section) (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 11, page: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 - Author
新派诗说Xin pai shi shuoTalk on new style poetry
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 12, page: 45, 46, 47 - Author
骰子代珠算法Shǎi zǐ dài zhū suàn fǎMethod for using dice to replace ababacus
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 - Author
爱兒Ai erSon's love
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 132, 133, 134 - Author
文學之神秘Wen xue zhi shen miThe mystery of literature
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 104 - mentioned in advertisement
今年之小說世界Jin nian zhi xiao shuo shi jieThis year s The Story World
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 109, 110 - Author
新書Xin shuNew books