Browse

Norma Shearer

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Norma ShearerGiven Name (名)Englishpreferred Name
瑙瑪希拉Naoma XilaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑙麥希拉Naomai XilaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
納瑙麥希拉Nanaomei XilaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
腦麥希拉Naomai XilaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑙麥NaomaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
腦瑪希拉Naoma XilaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
惱麥希羅Naomai XiluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
惱麥希拉Naomai XilaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1902-08-101983-06-12female-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata 


Assignments: 53 | Assignments in ECPO: 8
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 34 - mentioned in article
好萊塢的"肉"Haolaiwu de "rou"Hollywood's "Flesh"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 27 - mentioned in article
你懂得化裝馬?ni dong de hua zhuang ma?Do you know about make-up?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 30 - mentioned in article
化裝師Hua zhuang shiBeauticians
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 31 - mentioned in article
瑙麥的榮譽Naomai de rong yuNorma [Shearer]'s honor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 36, 37 - mentioned in article
好萊塢中的一位賢妻良母Haolaiwu zhong de yi wei xian qi liang muA virtuous wife and good mother in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 37 - mentioned in article
一個平常的女人yi ge ping chang de nu renAn ordinary woman
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 64, 65 - mentioned in article
瑙麥希拉的戀愛觀Naomai Xila de lian ai guanNorma Shearer's outlook on love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 64, 65 - mentioned in caption
瑙麥希拉的戀愛觀Naomai Xila de lian ai guanNorma Shearer's outlook on love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 36, 36, 37, 37, 38, 38 - mentioned in article
好萊塢新聞Haolaiwu xin wenHollywood news
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 34, 35 - mentioned in article
好萊塢新聞Haolaiwu xin wenNews from Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 44 - mentioned in article
銀壇珍聞yin tan zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 49 - mentioned in article
好萊塢花絮錄Haolaiwu hua xu luTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 37 - mentioned in article
一九三三年的皇后yi jiu san san nian de huang houthe queen in 1933
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 43, 43 - mentioned in article
一九三二年的十大明星yi jiu san er nian de shi da ming xingten super stars of 1932
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 61, 62 - mentioned in article
聖林閒話sheng lin xian huaGossips of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 61, 62 - mentioned in article
嘉寶秘密回美:地位動搖……初次開口Jiabao mi mi hui Mei: di wei dong yao......chu ci kai kouGreta Garbo secretly went back to the USA: Her position changed......she talked to the press for the first time
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 36 - depicted on image
以說白清晰見長之惱麥希拉的近影yi shuo bai qing xi jian chang zhi Naomai Xila de jin yingRecent photo of Norma Shearer who is good at clear pronunciation
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 36 - mentioned in caption
以說白清晰見長之惱麥希拉的近影yi shuo bai qing xi jian chang zhi Naomai Xila de jin yingRecent photo of Norma Shearer who is good at clear pronunciation
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 32 - depicted on image
惱麥希拉與其眞丈夫愛文泰拔最近攝影Naomai Xila yu qi zhen zhang fu Aiwen Taiba zui jin she yingLatest photo of Norma Shearer and her real husband Irving Thalberg
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 32 - mentioned in caption
惱麥希拉與其眞丈夫愛文泰拔最近攝影Naomai Xila yu qi zhen zhang fu Aiwen Taiba zui jin she yingLatest photo of Norma Shearer and her real husband Irving Thalberg
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 36 - depicted on image
腦麥希拉在“相吻陌路”之一幕Naomai Xila zai "xiang wen mo lu" zhi y imuNorma Shearer in the movie "Strangers may kiss"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 36 - mentioned in caption
腦麥希拉在“相吻陌路”之一幕Naomai Xila zai "xiang wen mo lu" zhi y imuNorma Shearer in the movie "Strangers may kiss"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 36 - depicted on image
電影明星瑙麥希拉最新攝影dian ying ming xing Naomai Xila zui xin she yingNewest photograph of the movie star Norma Shearer
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 36 - mentioned in caption
電影明星瑙麥希拉最新攝影dian ying ming xing Naomai Xila zui xin she yingNewest photograph of the movie star Norma Shearer
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 31 - depicted on image
瑙麥希拉最榮譽的一刻Naomai Xila zui rong yu de yi keNorma Shearer's most honorable moment
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 31 - mentioned in caption
瑙麥希拉最榮譽的一刻Naomai Xila zui rong yu de yi keNorma Shearer's most honorable moment
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 36 - depicted on image
瑙麥希拉的笑容Naomai Xila de xiao rongNorma Shearer's smile
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 36 - mentioned in caption
瑙麥希拉的笑容Naomai Xila de xiao rongNorma Shearer's smile
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 37 - depicted on image
瑙麥希拉的神情Naomai xila de shenqingNorma Shearer's look
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 37 - mentioned in caption
瑙麥希拉的神情Naomai xila de shenqingNorma Shearer's look
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 65 - depicted on image
瑙麥希拉之笑容Naomai Xila zhi xiao rongNorma Shearer's smile
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 65 - mentioned in caption
瑙麥希拉之笑容Naomai Xila zhi xiao rongNorma Shearer's smile
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 6, page: 47 - depicted on image
瑙瑪希拉與其夫歐文合影Naomaxila yu qi fu Ouwen he yingGroup photo of Naomaxila and her husband Ouwen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 6, page: 47 - mentioned in caption
瑙瑪希拉與其夫歐文合影Naomaxila yu qi fu Ouwen he yingGroup photo of Naomaxila and her husband Ouwen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 36 - depicted on image
幼年時代之瑙瑪希拉you nian shi dai zhi NaomaxilaNorma Shearer as Child
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 36 - mentioned in caption
幼年時代之瑙瑪希拉you nian shi dai zhi NaomaxilaNorma Shearer as Child
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 52 - depicted on image
瑙瑪希拉的一張美麗的小影Naomaxila de yi zhang mei li de xiao yinga beautiful photo of Norma Shearer
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 52 - mentioned in caption
瑙瑪希拉的一張美麗的小影Naomaxila de yi zhang mei li de xiao yinga beautiful photo of Norma Shearer
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 59 - depicted on image
銀幕上一顆永遠光輝的明星瑙瑪希拉,她正在為了自己的成功很滿足地微笑着。yin mu shang yi ke yong yuan guang hui de ming xing Naomalasi, ta zheng zai wei le zi ji de cheng gong hen man zu di wei xiao zhe.Norma Shearer a forever shining star on the screen, being satisfied with her success, she is smiling.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 59 - mentioned in caption
銀幕上一顆永遠光輝的明星瑙瑪希拉,她正在為了自己的成功很滿足地微笑着。yin mu shang yi ke yong yuan guang hui de ming xing Naomalasi, ta zheng zai wei le zi ji de cheng gong hen man zu di wei xiao zhe.Norma Shearer a forever shining star on the screen, being satisfied with her success, she is smiling.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 34, page: 35 - depicted on image
瑙瑪希拉Naoma XilaNorma Shearea
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 34, page: 35 - mentioned in caption
瑙瑪希拉Naoma XilaNorma Shearea
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 11, page: 63 - depicted on image
腦瑪希拉Naoma XilaNorma Shearer
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 11, page: 63 - mentioned in caption
腦瑪希拉Naoma XilaNorma Shearer
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 59 - depicted on image
瑙瑪希拉Naoma XilaNorma Shearer
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 60 - depicted on image
瑙瑪希拉Naoma XilaNorma Shearer
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 60 - mentioned in caption
瑙瑪希拉Naoma XilaNorma Shearer
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars