Funü zazhi
Issue
No. 004 (31 March, 1919)
Page: 122 (172 total)

Article
九原可作(續),

小仲馬 Xiao Zhongma (Author), 林紓 Lin Shu (Translator), 王慶通 Wang Qingtong (Translator),