Funü zazhi
Issue
No. 006 (31 May, 1919)
Page: 113 (176 total)

Article
九原可作(續)(附圖一),

小仲馬 Xiao Zhongma (Author), 林紓 Lin Shu (Translator), 王慶通 Wang Qingtong (Translator),