Funü zazhi
Issue
No. 009 (31 August, 1920)
Page: 045 (169 total)

Image

種德園著名良藥 Zhong de yuan famous medicine

Image

種德園著名良藥 Zhong de yuan famous medicine

Image

公共儲金 Public savings

Advertisement

種德園著名良藥, Zhong de yuan famous medicine

Brand: 種德園, Zhong de yuan

公共儲金, Public savings

Brand: 新華儲蓄銀行, Xinhua savings bank